Dataskydds­förordningen

Fotograf Jeanette Dahlström

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Företaget Jeanette Dahlström arbetar med journalistiskt, konstnärligt och kommersiellt fotografi. Journalistisk och konstnärlig fotografering är i regel undantagna från GDPR. Det är däremot inte kommersiellt fotografi.

Information som bearbetas kan bestå av själva fotografiet, namn på den som avporträtteras, alternativt det företag som är uppdragsgivare, samt kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer.

Jag använder externa hårddiskar för att lagra fotografier. Under en period kan en extern server användas som mellanlagring. Externa servrar används även för e-post, fakturering, fakturauppgifter samt för projekthantering. 

Informationen lagras med syfte att:

  • Kunna tillhandahålla bilder om kunden vi ha ytterligare tillgång till fotografierna.
  • Skapa fakturor och skicka faktura via e-post.
  • Publicera bilder på hemsida och sociala medier för att visa arbetsprover, förutsatt att kunden/den avporträtterade personen ger klartecken åt detta.

När ni bokar eller hör av er till mig har ni godkänt detta om inget annat avtalas.

Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och me

Kontakt

E-post: fotograf@jeanettedahlstrom.se

Telefon: 073–085 68 84